VICSA - Vidék a Családokért Egyesület

Köszöntjük weboldalunkon!

Bemutatkozik a Vidék a Családokért Egyesület:

Egyesületünket 2018. évben alapítottuk azzal a céllal, hogy a vidéken élő családokat támogassa oly módon, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a vidék élhető, valamint képes biztosítani számukra a megélhetés lehetőségét, életfeltételeiknek a javítását, harmóniában a vidéki környezet és a táj adottságaival, megőrizve annak nem pótolható adottságait.

Az egyesület további célja, hogy segítse a vidéki népesség helyben tartását, elvándorlásának csökkentését az életkörülmények és életminőség javítása valamint a helyi identitástudat erősítése révén. Az elsődleges célcsoportot a vidéken élő családok jelentik, akik a már meglévő, illetve a jövőben létrehozott háztáji gazdaságban megtermelt mezőgazdasági termékekkel képzelik el önellátásuk biztosítását vagy a jövőben ilyen módon szeretnének mezőgazdasági termékeket előállítani. A másodlagos célcsoport a fiatalok, akikre közvetlen hatást gyakorolnak a családi háztáji mintagazdaságok a helyi termelés lehetőségeinek szélesítésével, az öngondoskodás erősítése révén, ezáltal elősegítve helyben tartásukat. A harmadlagos célcsoport a többségi vidéki társadalom (időskorúak, hátrányos helyzetű egyének, munkanélküliek), ami tekintetében az egyesület szemléletformáló programjaival erősíteni kívánja a vidéki területek társadalmi, gazdasági helyzetének javítását, erősebb és hatékonyabb képviseletét a térségnek.

excavator_20190711_164137.jpg
workers1_20190711_164137.jpg
workers2_20190711_164137.jpg