Határozatok

Egyesületi határozatok 2018.

1/2018.(XII.5) sz. közgyűlési határozata - a Vidék a Családokért Egyesület Alapszabályának elfogadásáról

2/2018.( XII.5) sz. közgyűlési határozata - a Vidék a Családokért Egyesület tagok belépési nyilatkozatainak elfogadásáról

3/2018.( XII.5) sz. közgyűlési határozata - a Vidék a Családokért Egyesület Pénzkezelési Szabályzatának elfogadásáról

4/2018.(XII.5) sz. közgyűlési határozata - a Vidék a Családokért Egyesület tagdíjainak befizetéséről

 

Egyesületi határozatok 2019.

1/2019.(II.3.) számú elnökségi határozata - a Vidék a Családokért Egyesület könyvelőjének megbízásról

1/2019.(II.18.) számú közgyűlési határozata - a Vidék a Családokért Egyesület 2018.évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról

2/2019.(II.18.) számú közgyűlési határozata - a  Vidék a Családokért Egyesület a NEA-NO-19-Ö-V kategória kódú „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2019.” című kiírásra vonatkozó pályázatának benyújtásáról

3/2019.(II.18.) számú közgyűlési határozata - a Vidék a Családokért Egyesület 2019. évi költségvetés-tervezetének elfogadásáról

4/2019.(V.24.) számú közgyűlési határozata - a Vidék a Családokért Egyesület Elnöksége által a két közgyűlés közötti meghozott döntések elfogadásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

5/2019.(V.24.) számú közgyűlési határozata - a Vidék a Családokért Egyesület NEA-NO-19-Ö-V-0639 pályázatban vállalt feladatok ellátásáról

6/2019.(X.31.) számú közgyűlési határozata - a Vidék a Családokért Egyesület a „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2020.” című NEA-NO-20-Okódú kiírásra vonatkozó pályázatának benyújtásáról

 

Egyesületi határozatok 2020.

1/2020.(III.31.) számú közgyűlési határozata - a Vidék a Családokért Egyesület 2020. évi tagdíjának befizetéséről

2/2020.(III.31.) számú határozata - a Vidék a Családokért Egyesület 2020.évi költségvetés tervezetének elfogadásáról

3/2020.(III.31.) számú határozata - a Vidék a Családokért Egyesület NEA-NO-19-Ö-V –0639 kódszámú pályázatának  megvalósításáról

4/2020.(III.31.) számú határozata - a Vidék a Családokért Egyesület NEA-NO-20-O-V-0682 pályázatban vállalt feladatok ellátásáról